Tài khoản ngân hàng

 Tài khoản ngân hàng

Quý khách vui lòng  đến Ngân hàng nộp tiền mặt hoặc chuyển qua thẻ ATM (nếu có) vào 1 trong những ngân hàng sau: