Tài khoản ngân hàng

 Tài khoản ngân hàng

Quý khách vui lòng đến Ngân hàng nộp tiền mặt hoặc chuyển tiền qua ngân hàng sau:
Tài Khoản Thanh Toán : 44410000550209
Nguyễn Mạnh Thương
Ngân hàng BIDV